ANBI

VC4B1025Stichting Muziek in de Maartenskerk wordt aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daardoor zijn een aantal fiscaal aantrekkelijke regels van toepassing (o.a. regeling voor aftrekbare giften).

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl/anbi

Het RSIN/fiscaal nummer van Stichting Muziek in de Maartenskerk is ANBI 8351478.