Bestuur

Met ingang van juli 2017 is het bestuur van Stichting Muziek in de Maartenskerk als volgt samengesteld: VC4B1016

  • Dirk Bakhuizen, voorzitter, fondsen en sponsors, kaartverkoop
  • Phia Bruggink, secretaris
  • Pierre Buuron, penningmeester
  • Titia Knoop, concert organisatie
  • Ineke van Dongen, programmering

De bestuursleden van de Stichting Muziek in de Maartenskerk zijn onbezoldigd.